Udowodnij, że jesteś człowiekiem – krótko o CAPTCHA

Friday, July 17th, 2009

Do napisania tej krótkiej notki skłoniło mnie wyjątkowo nieprzyjemne CAPTCHA na stronie NASKu, konieczne do sprawdzenia domeny w bazie WHOIS. Zacząłem się zastanawiać, gdzie jest granica pomiędzy używalnością strony a chęcią zabezpieczenia się przed niepowołanym użyciem. Myślę, że na stronie NASKu mamy przykład dużej nieudolności i braku szacunku dla użytkownika. ...